Wilt uw bedrijf gaan voor gezond op het werk, maar weet u niet goed hoe te beginnen? Of organiseerde u al gezonde activiteiten, maar zijn ze nog geen onderdeel van het bedrijfsbeleid?

Dan kan Jobfit heel wat voor u betekenen: schrijf uw bedrijf nu in voor Jobfit, doe een analyse van uw voedings- en beweegbeleid, en ontvang informatie en bruikbare tools waarmee u meteen aan de slag kan.

1

U ziet voor uw bedrijf toekomst in een beleid dat werknemers ondersteunt in een gezonde leefstijl. Maar hoe maakt u anderen hiervoor warm?


Overtuig leidinggevenden en sleutelfiguren om hun schouders te zetten onder een bedrijfsbeleid dat werknemers motiveert tot gezonde leefgewoonten. Gebruik hiervoor de aanwezige communicatiekanalen of overlegstructuren.


Bruikbare elementen die het draagvlak een boost geven:

Investeren in gezondheid, nodig én realiseerbaar in uw bedrijf?

 • Breng de gezondheidsproblemen en -projecten,structuren en randvoorwaarden in kaart

Beslis vervolgens om al dan niet van start te gaan en bekrachtig deze bedrijfsbeslissing formeel en/of informeel.

Elk gezondheidsinitiatief wordt bij voorkeur onderdeel van het bedrijfsbeleid. Neem gezondheidsbevordering dus op in het leeftijdsbewust personeelsbeleid, het preventiebeleid, het werkgelegenheidsplan, het diversiteitsplan en/of mobiliteitsplan van uw bedrijf.

Terug naar stappenplan

2

Hoe gaat u het project en/of beleid organiseren en welke afspraken maakt u over de communicatie?


Duid een coördinator aan of werk met een werkgroep waarvan één iemand de trekker is. Bekijk hier de taken die de coördinator of werkgroep kan opnemen.

Indien aanwezig, doe beroep op het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en/of bespreek het project of beleid op het personeelsoverleg.

Hoe gaat u van startersenthousiasme naar een blijvend engagement? Voor een duurzame en succesvolle werking houdt u best rekening met volgende aandachtspunten:

 • Wat kost het plaatje en wie betaalt? Voorzie een budget voor de realisatie van uw plannen. Kijk hierbij na of u voor de financiering van bepaalde onderdelen beroep kan doen op subsidies via het Pendelfonds, de KMO portefeuille, of het diversiteitsplan. Ook medewerkers kunnen hun steentje bijdrage via een kleine bijdrage aan bijvoorbeeld een fruitabonnement.
   
 • Maak duidelijke afspraken over de aansprakelijkheid en verzekering tijdens de activiteiten, zodat alle medewerkers veilig kunnen deelnemen.

Communiceer regelmatig om de betrokkenheid en motivatie van uw medewerkers te behouden of verhogen. 

Terug naar stappenplan

3

De coördinator of werkgroep brengt de huidige situatie, wensen en behoeften van medewerkers en leidinggevenden in kaart. Hoe gaat u hierbij te werk?


Inventariseer wat er al aanwezig is en bepaal prioriteiten. Dit kan op twee manieren:


1. Vul de online test in en kijk hoe ver uw bedrijf staat op het vlak van voeding en beweging. Vul aan met algemene gegevens

2. Gebruik de onderstaande checklists

Verwerk alle data en giet in een rapport.

Presenteer en bespreek de resultaten binnen de werkgroep of met andere verantwoordelijken. Geef ook uw werknemers feedback over deze resultaten.

Beroep indien nodig op externe adviseurs voor de analyse van het voedingsaanbod.

De volgende stappen helpen u om de verbeterpunten aan te pakken.

 

 

 
Terug naar stappenplan

4

In deze stap maakt u een actieplan op basis van de resultaten uit stap 3. Volg hiervoor volgende aanpak:


Bepaal het doel en de doelstellingen van de actie, het project of het gezondheidsbeleid. Ga hierbij doordacht te werk en zorg ervoor dat voldoende beweging en evenwichtige voeding vanzelfsprekend wordt.

Leg de mix van activiteiten en de timing ervan vast. U bereikt het beste resultaat als uw initiatieven bestaan uit 3 pijlers: voorschriften, voorzieningen en voorlichting.

Maak hierbij ook gebruik van:

Terug naar stappenplan

5

Bereid het projectplan voor en voer het uit.


Bepaal in uw actieplan de activiteiten, taakverdeling, tijdslijn en het scenario voor de uitvoering van de activiteiten. 


Hoe motiveert u uw medewerkers om deel te nemen? 

Neem een kijkje in de Lijftijdbox. U vindt hier handige tools die om uw werknemers info en tips te geven en bedrijfsinitiatieven en ervaringen van werknemers te delen.

Terug naar stappenplan

6

Evalueer het gezondheidsproject. Is uw project succesvol?


Om te evalueren in welke mate uw gezondheidsinitiatief effect heeft, vertrekt u best van de beginsituatie (aan de hand van de gegevens uit stap 3). Pas de activiteiten aan op basis van feedback van werknemers en de (tussentijdse) evaluatie van de werkgroep.


 • Evalueer specifieke onderdelen van het project in plaats van het hele project. Stel duidelijke, concrete vragen en focus op een beperkt aantal vragen.

 • Betrek belanghebbenden bij de evaluatie voor verschillende inzichten en ideeën.

 • Stel een evaluatieplan op.  

 • Maak een evaluatierapport, presenteer en bespreek het. Doe dit voor het management, sleutelfiguren, en ook voor uw werknemers.

Terug naar stappenplan

7

Aanpassen en verankeren van het gezondheidsproject: hoe doet u dat?


 


 • Pas activiteiten aan of vervang ze op basis van de evaluatiegegevens uit stap 6.

 • Blik terug op de communicatie doorheen het hele project. Verbeter indien nodig en blijf voldoende communiceren om draagvlak te behouden of te vergroten.

 • Naast herhaling van bestaande activiteiten kan u ervoor kiezen nieuwe activiteiten te organiseren.

 • Maak het project of de activiteiten een vast punt op de agenda van vergaderingen en een vaste rubriek in het personeelsblad of in andere communicatiekanalen.

 • Communiceer over de veranderingen in het beleid. Gebruik hierbij woorden en zinnen die passen binnen de cultuur van uw bedrijf en zorg voor richtlijnen wanneer werknemers het beleid niet naleven.

 • Verzeker de continuïteit door verankering van acties in het personeel- of preventiebeleid.

Terug naar stappenplan