Wilt uw bedrijf gaan voor gezond op het werk, maar weet u niet goed hoe te beginnen? Of organiseerde u al gezonde activiteiten, maar zijn ze nog geen onderdeel van het bedrijfsbeleid?

Dan kan Jobfit heel wat voor u betekenen: schrijf uw bedrijf nu in voor Jobfit, doe een analyse van uw voedings- en beweegbeleid, en ontvang informatie en bruikbare tools waarmee u meteen aan de slag kan.

Doe de test

Hoe ver staat uw bedrijf op vlak van voeding en beweging?

Ontdek waar uw bedrijf goed scoort en waar de verbeterpunten liggen!
 
 

Het invullen van dit online analyse-instrument geeft u een bedrijfsfoto van het huidige beleid op vlak van voeding en lichaamsbeweging.

Naast deze stand van zaken ontvangt u een prioriteitenlijst die u best bespreekt op het comité voor preventie en bescherming op het werk of in een werkgroep. Het kan de basis zijn voor een concreet actieplan.

DOE DE TEST!

 

1

U ziet voor uw bedrijf toekomst in een beleid dat werknemers ondersteunt in een gezonde leefstijl. Maar hoe maakt u anderen hiervoor warm?


Overtuig leidinggevenden en sleutelfiguren om hun schouders te zetten onder een bedrijfsbeleid dat werknemers motiveert tot gezonde leefgewoonten. Gebruik hiervoor de aanwezige communicatiekanalen of overlegstructuren.


Bruikbare elementen die het draagvlak een boost geven:

Investeren in gezondheid, nodig én realiseerbaar in uw bedrijf?

 • Breng de gezondheidsproblemen en -projecten,structuren en randvoorwaarden in kaart

Beslis vervolgens om al dan niet van start te gaan en bekrachtig deze bedrijfsbeslissing formeel en/of informeel.

Elk gezondheidsinitiatief wordt bij voorkeur onderdeel van het bedrijfsbeleid. Neem gezondheidsbevordering dus op in het leeftijdsbewust personeelsbeleid, het preventiebeleid, het werkgelegenheidsplan, het diversiteitsplan en/of mobiliteitsplan van uw bedrijf.

Terug naar stappenplan

2

Hoe gaat u het project en/of beleid organiseren en welke afspraken maakt u over de communicatie?


Duid een coördinator aan of werk met een werkgroep waarvan één iemand de trekker is. Bekijk hier de taken die de coördinator of werkgroep kan opnemen.

Indien aanwezig, doe beroep op het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en/of bespreek het project of beleid op het personeelsoverleg.

Hoe gaat u van startersenthousiasme naar een blijvend engagement? Voor een duurzame en succesvolle werking houdt u best rekening met volgende aandachtspunten:

 • Wat kost het plaatje en wie betaalt? Voorzie een budget voor de realisatie van uw plannen. Kijk hierbij na of u voor de financiering van bepaalde onderdelen beroep kan doen op subsidies via het Pendelfonds, de KMO portefeuille, of het diversiteitsplan. Ook medewerkers kunnen hun steentje bijdrage via een kleine bijdrage aan bijvoorbeeld een fruitabonnement.
   
 • Maak duidelijke afspraken over de aansprakelijkheid en verzekering tijdens de activiteiten, zodat alle medewerkers veilig kunnen deelnemen.

Communiceer regelmatig om de betrokkenheid en motivatie van uw medewerkers te behouden of verhogen. 

Terug naar stappenplan

3

De coördinator of werkgroep brengt de huidige situatie, wensen en behoeften van medewerkers en leidinggevenden in kaart. Hoe gaat u hierbij te werk?


Inventariseer wat er al aanwezig is en bepaal prioriteiten. Dit kan op twee manieren:


1. Vul de online test in en kijk hoe ver uw bedrijf staat op het vlak van voeding en beweging. Vul aan met algemene gegevens

2. Gebruik de onderstaande checklists

Verwerk alle data en giet in een rapport.

Presenteer en bespreek de resultaten binnen de werkgroep of met andere verantwoordelijken. Geef ook uw werknemers feedback over deze resultaten.

Beroep indien nodig op externe adviseurs voor de analyse van het voedingsaanbod.

De volgende stappen helpen u om de verbeterpunten aan te pakken.

 

 

 
Terug naar stappenplan

4

In deze stap maakt u een actieplan op basis van de resultaten uit stap 3. Volg hiervoor volgende aanpak:


Bepaal het doel en de doelstellingen van de actie, het project of het gezondheidsbeleid. Ga hierbij doordacht te werk en zorg ervoor dat voldoende beweging en evenwichtige voeding vanzelfsprekend wordt.

Leg de mix van activiteiten en de timing ervan vast. U bereikt het beste resultaat als uw initiatieven bestaan uit 3 pijlers: voorschriften, voorzieningen en voorlichting.

Maak hierbij ook gebruik van:

Terug naar stappenplan

5

Bereid het projectplan voor en voer het uit.


Bepaal in uw actieplan de activiteiten, taakverdeling, tijdslijn en het scenario voor de uitvoering van de activiteiten. 


Hoe motiveert u uw medewerkers om deel te nemen? 

Neem een kijkje in de Lijftijdbox. U vindt hier handige tools die om uw werknemers info en tips te geven en bedrijfsinitiatieven en ervaringen van werknemers te delen.

Terug naar stappenplan

6

Evalueer het gezondheidsproject. Is uw project succesvol?


Om te evalueren in welke mate uw gezondheidsinitiatief effect heeft, vertrekt u best van de beginsituatie (aan de hand van de gegevens uit stap 3). Pas de activiteiten aan op basis van feedback van werknemers en de (tussentijdse) evaluatie van de werkgroep.


 • Evalueer specifieke onderdelen van het project in plaats van het hele project. Stel duidelijke, concrete vragen en focus op een beperkt aantal vragen.

 • Betrek belanghebbenden bij de evaluatie voor verschillende inzichten en ideeën.

 • Stel een evaluatieplan op.  

 • Maak een evaluatierapport, presenteer en bespreek het. Doe dit voor het management, sleutelfiguren, en ook voor uw werknemers.

Terug naar stappenplan

7

Aanpassen en verankeren van het gezondheidsproject: hoe doet u dat?


 


 • Pas activiteiten aan of vervang ze op basis van de evaluatiegegevens uit stap 6.

 • Blik terug op de communicatie doorheen het hele project. Verbeter indien nodig en blijf voldoende communiceren om draagvlak te behouden of te vergroten.

 • Naast herhaling van bestaande activiteiten kan u ervoor kiezen nieuwe activiteiten te organiseren.

 • Maak het project of de activiteiten een vast punt op de agenda van vergaderingen en een vaste rubriek in het personeelsblad of in andere communicatiekanalen.

 • Communiceer over de veranderingen in het beleid. Gebruik hierbij woorden en zinnen die passen binnen de cultuur van uw bedrijf en zorg voor richtlijnen wanneer werknemers het beleid niet naleven.

 • Verzeker de continuïteit door verankering van acties in het personeel- of preventiebeleid.

Terug naar stappenplan

Lijftijdbox

Lijftijd omvat tools voor het bedrijf en de medewerkers om info, tips en initiatieven die zorgen voor het nemen van tijd voor je eigen lijf, te delen met elkaar. Tijd blijkt immers de belangrijkste drempel te zijn voor een gezonde leefstijl.

Uitnodigingsboekje voor werknemers

Een eenvoudig opgemaakt maar vooral uitnodigend boekje met enkele basistips, recepten en een introductie van de tools zoals de Lijfklok.

Lijftijdfiches

 • Kant-en-klare fiches, personaliseerbaar met het logo van uw bedrijf
 • Bedrijfsfiches op maat, aanvulbaar met uw bedrijfsspecifieke informatie.
 •  Doe-fiches, voor de medewerkers om allerlei tips & tricks delen met collega’s.

» Downloaden

Lijfklok

Een fysieke kiosk die uw bedrijf op een duidelijk zichtbare plaats kan zetten waar alle medewerkers regelmatig passeren.

Lijftijdbriefpapier

Briefpapier in de stijl en met het logo van Lijftijd voor alle communicatie over Lijftijd.

Verzamelmap

Lijftijdmap waarin werknemers fiches kunnen verzamelen die zij interessant vinden. U kunt de cover hiervoor downloaden.

Testimonials

Adam

...

“De aanpak van Jobfit wordt in een
stappenplan verwerkt. Elk bedrijf bepaalt
zelf hoe en op welk tempo het dit invult. ”
Download testimonial

Spie

...

“Op zich vraagt de Jobfit-aanpak geen
grootse inzet van middelen, maar
eerder een bewustzijn van hoe we reeds
bestaande zaken kunnen verbeteren.”
Download testimonial

Continental

...

"Gezonde en gemotiveerde werknemers
zijn het grootste kapitaal van elke
organisatie.”
Download testimonial
jobfit

Over jobfit

Jobfit is een ondersteuningspakket voor bedrijven om acties, activiteiten of een project rond gezonde leefstijl op te zetten, te verbeteren en in hun beleid te verankeren. Elk bedrijf heeft een unieke startpositie, eigen wensen en behoeften voor een toekomstig gezondheidsbeleid. Daarom levert Jobfit diverse praktische tools aan managers, preventieadviseurs en hr-verantwoordelijken om minstens één stap vooruit te zetten met hun bedrijf.

Tools

Welke tools u gebruikt kiest u zelf. Deze aanpak maakt maatwerk mogelijk ongeacht uw budget. Jobfit en haar onderdelen zijn voor u uitgetest door 52 bedrijven uit de technologische industrie. Op die manier is de bruikbaarheid en dus ook het succes van het pakket geoptimaliseerd en klaar om te implementeren in andere industriële sectoren.

Het stappenplan

Het stappenplan is het kompas om werknemers te motiveren tot te ondersteunen in een gezonde levenstijl. Het helpt om op een planmatige manier te komen tot een duurzaam gezondheidsbeleid op vlak van voeding en lichaamsbeweging

Jobfit-formules voeding

om de aanbevelingen van de actieve voedingsdriehoek toe te passen op de samenstelling van het voedingsaanbod op de werkvloer zijn Jobfit-formules ontwikkeld. Ze helpen om het drankenaanbod stap voor stap evenwichtig samen te stellen. 

Takenprofielen en beweegcontexten

 Om op de werkvloer aanbevelingen van de actieve voedingsdriehoek met betrekking tot beweging te kunnen toepassen, werden verschillende takenprofielen geanalyseerd in functie van hun 'bewegingsvrijheid'. Door deze te koppelen met een beweegcontext wordt duidelijk op welke combinatie best in gezet wordt bij het beweegbeleid. Meer info

Fact-sheets

Hierin wordt aangegeven van welke voedings- en beweeginterventies aangetoond is dat ze daadwerkelijk leiden tot een positieve gedragsverandering bij werknemers

Lijftijd

de sensibiliseringscampagne van jobfit. Tijd nemen voor jezelf staat daarbij centraal omdat dit de belangrijkste drempel blijkt te zijn op weg naar leefstijl. 

Analyse instrument

Het invullen van het analyse-instrument geeft u een bedrijfsfoto van het huidige beleid op vlak van voeding en lichaamsbeweging

Jobfit door cateraars, leveranciers en dienstverleners op vlak van voeding en lichaamsbeweging

Kijk op www.gezondwerken.be voor een lijst van deelnemende dienstleveranciers.

Word lid van de jobfit community

jobfit

jobfit voordelen

Over VIGeZ

VIGeZ, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw, is een erkende partnerorganisatie die het Vlaamse beleid inzake gezondheidsbevordering en ziektepreventie ondersteunt.

Het Instituut is in de eerste plaats een expertisecentrum dat strategieën, advies, ondersteuning bij implementatie en opleiding aanbiedt aan gezondheidswerkers en professionals die bezig zijn met gezondheidspromotie en ziektepreventie en vervult zo een scharnierfunctie tussen theorie en praktijk.

Voor het project Jobfit KMO gaat het VIGeZ in zee met FEVIA Vlaanderen en Navb-Cnac Constructiv.

www.vigez.be

Voordelen

"Workplace wellness makes commercial sense"

Voordelen voor de werknemer

 • Werknemers consumeren een derde tot de helft van wat ze dagelijks eten op het werk. Een evenwichtig voedingsaanbod op het werk kan bijgevolgd zorgen voor betere eetgewoonten
   

 • Evenwichtig eten, voldoende bewegen, niet roken, leren omgaan met stress en veilig gedrag maken deel uit van een gezonde levenstijl
   

 • Het helpt de energiebalans in evenwicht te houden

 

Voordelen voor de werkgever

 • Gezondere werknemers zijn productievere werknemers.
   

 • Bewegingsmogelijkheden en lunchmomenten zijn opportuniteiten om de werksfeer positief te beïnvloeden en de teamgeest te bevorderen
   

 • Aandacht voor de gezondheid van werknemers draagt bij tot het positief imago van een bedrijf en zorgt voor een aantrekkelijke positie op de arbeidsmarkt
   

P

Jobfit

Ja, ons bedrijf doet mee aan Jobfit!

Nieuws

Opleidingen voor een kwaliteitsvol voedings- en bewegingsbeleid

Wil jouw bedrijf zijn medewerkers motiveren om gezond te eten en voldoende te bewegen? En zoek je naar een goede aanpak die jou hierin kan ondersteunen? Schrijf je dan in voor 1 van de 2 opleidingen die het VIGeZ in het voorjaar 2015 organiseert, en ontdek welke elementen het voedings- en beweeggedrag van werknemers bepalen. Werknemers motiveren tot een gezonde keuze vraagt om een doordacht actieplan, met ingrediënten als voorlichting, aanbod en voorschriften. Deze opleidingen zijn bedoeld voor bedrijven, interne preventieadviseurs, hr-verantwoordelijken, medewerkers van interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Neem een kijkje op www.vigez.be/opleiding en schrijf je in

Contacteer ons

Heeft u een vraag of opmerking over Jobfit of Jobfit KMO?
Of heeft u misschien een suggestie?

N